Το Κοινοβούλιο μνημονεύει την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Οι ευρωβουλευτές τιμούν την ημέρα που άλλαξε το πρόσωπο της Ευρώπης πριν από 25 χρόνια με αναμνήσεις και σκέψεις από ευρωβουλευτές που έζησαν το γεγονός από κοντά.