Το σχέδιο Αθηνά για τα πανεπιστήμια στηρίχθηκε σε μελέτη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

 

Ενα ακόμη αγκάθι προκύπτει για το σχέδιο «Αθηνά», μετά τις έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη που καταγράφει η εφημερίδα Αυγή, η μελέτη αποτύπωσης του ακαδημαϊκού χάρτη στην οποία στηρίχθηκε η «Αθηνά» έγινε από θυγατρική του εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΜΗ.

Ο βουλευτής, κατά τη διάρκεια διαβούλευσης για τις συγχωνεύσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας έκανε την αποκάλυψη, σημειώνοντας ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ με 137.022 ευρώ. Παρέθεσε μάλιστα σχετικά έγγραφα. Σύμφωνα πάντα με την Αυγή, η αποκάλυψη έπεσε σαν βόμβα στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, την οποία είχαν κατακλύσει πρυτάνεις και πρόεδροι ΤΕΙ.

Έμεσα αντέδρασε το Υπουργείο Παιδείας που εξέδωσε την ακόλουθη ανακοινωση:

«Η μελέτη στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αφορά στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού, γεωπληροφοριακού συστήματος απεικόνισης και συσχέτισης στοιχείων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεωπληροφοριακό και διαδραστικό σύστημα δημιουργεί μια κεντρική τράπεζα στοιχείων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα επικαιροποιείται και θα συμπληρώνεται με συμμετοχή και ευθύνη των υπηρεσιών του υπουργείου και των ιδρυμάτων.

Για την μελέτη αυτή, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (EYΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Bίου Mάθηση” εξέδωσε την από 21/11/2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό Μητρώο εταιρειών τεχνικών συμβούλων, με αντικείμενο την αποτύπωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία συμβούλων “E.E.O. Group A.E.” με τίμημα 111.440 ευρώ πλέον ΦΠA. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω εταιρεία είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EΣΣEEKA), από το 2010 και για την περίοδο 2010-2015. Για πρώτη φορά συλλέγεται το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία βρισκόταν διάσπαρτη και μη επικαιροποιημένη σε υπηρεσίες του Υπουργείου και στα Ιδρύματα ανά την Ελλάδα και παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης και ανάλυσης στοιχείων προς λήψη επιτελικών αποφάσεων, για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου».