Το 40% των ΔΕΚΟ δεν έχει περικόψει τους μισθούς

 

Ακόμη και σήμερα, μεγάλο μέρος των ΔΕΚΟ –περίπου το 40%– δεν έχει εφαρμόσει τις περικοπές στις αποδοχές των υπαλλήλων, που συνεπάγεται η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εξεύρεση του νομικού «παραθύρου» που θα τις εξαιρέσει από το νέο καθεστώς. Πρόκειται κυρίως για μικρούς οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα.

Σε μισθολόγιο δύο ταχυτήτων έχει μετατραπεί το ενιαίο μισθολόγιο από την πρώτη στιγμή. Μεγάλο μέρος των ΔΕΚΟ (περίπου το 40%) δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τις περικοπές στις αποδοχές των υπαλλήλων, επιδιώκοντας να βρει το νομικό παράθυρο που θα τους εξαιρέσει από το νέο καθεστώς.

Στον χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διοικήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και νομικών προσώπων προσπαθούν να αποφύγουν αυτές τις περικοπές, παρά το ότι η φιλοσοφία του ενιαίου μισθολογίου είναι να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο και έχουν τα ίδια προσόντα. Σημείο, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε όλη η επιχειρηματολογία των κυβερνήσεων και των οικονομικών επιτελείων από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η δημιουργία του ενιαίου μισθολόγιου.