Τρ. Κύπρου: Κέρδη 76 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Στα 76 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα μετά φόρων κέρδη, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου, κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα το Συγκρότημα, τα κέρδη μετά τη φορολογία εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν στα 84 εκατ. ευρώ και 76 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα η καταθετική βάση συνεχίζει να σταθεροποιείται με την τράπεζα να έχει πελατειακές ροές καταθέσεων κατά τους πρόσφατους μήνες.

«Τo τρίτο τρίμηνο του 2014 φτάσαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε τον ισολογισμό της Τράπεζας πιο ισχυρό. Ολοκληρώσαμε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, που αποτελείτο από την ιδιωτική τοποθέτηση ανάμεσα σε θεσμικούς επενδυτές από την Ευρώπη, την Β. Αμερική και την Ρωσία και την ανοικτή προσφορά προς τους υφιστάμενους μετόχους», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν.

Ως αποτέλεσμα, είπε, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) της τράπεζας αυξήθηκε στο 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του τριμήνου «έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων» και πρόσθεσε ότι τα κέρδη μετά τη φορολογία, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο του 2014, ανήλθαν στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης, η τράπεζα πραγματοποίησε ζημιές 5 εκατ. ευρώ μετά τη φορολογία για το τρίτο τρίμηνο του 2014.