ΤτΕ: Έλλειμμα ύψους 997 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Νοέμβριο

Έλλειμμα ύψους 997 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 244 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Νοέμβριο του 2014, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+3,71% (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των καθαρών τρεχουσών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης από την Ε.Ε., με αποτέλεσμα το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων να παρουσιάσει μικρό έλλειμμα τον Νοέμβριο, έναντι πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του 2013.
Παράλληλα, μικρή αύξηση σημειώθηκε στο εμπορικό έλλειμμα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων. Οι μεταβολές αυτές αντισταθμίστηκαν, ως ένα βαθμό, από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της αντισταθμίστηκε από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, ενώ το εμπορικό έλλειμμα χωρίς καύσιμα και πλοία δεν παρουσίασε μεταβολή.

Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο τον Νοέμβριο του 2014, οφειλόμενη στην άνοδο των εξαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων, ενώ οι εισπράξεις από εξαγωγές καυσίμων μειώθηκαν. Επίσης, αύξηση παρουσίασε και η συνολική δαπάνη για εισαγωγές, λόγω της αύξησης των πληρωμών για εισαγωγές λοιπών αγαθών και σε μικρότερο βαθμό καυσίμων, ενώ η δαπάνη για αγορές πλοίων παρουσίασε κάμψη.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 128 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων κυρίως των μεταφορών (θαλάσσιων και αεροπορικών) και δευτερευόντως των ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 30,7%, αντανακλώντας σημαντική άνοδο κατά 53,9% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών. Η άνοδος αυτή των εισπράξεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των ταξιδιωτικών δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ, έναντι 1,3 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013.

Επίσης, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 436 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του ενδεκαμήνου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,4% (έναντι 2,4% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 11,3%.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 918 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων παρουσίασαν μικρή μόνο αύξηση, όπως και το έλλειμμα των λοιπών αγαθών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,7% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Επίσης στο ενδεκάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 366 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την Ε.Ε. και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ.