ΥΠΟΙΚ: Εχουν εισπραχθεί πρόστιμα 7,1 εκατ. ευρώ από τα 25,4 εκατ. που βεβαιώθηκαν μέσω ελέγχων

 

Από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου το Κέντρο Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχει ολοκληρώσει 181 ελέγχους, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 25.430.558 ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 7.130.558 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ανά κατηγορία ελέγχου τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

– Έλεγχος εμβασμάτων εξωτερικού: Ολοκληρώθηκαν 91 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 1.600.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του μηνός 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 242 υποθέσεις.

– Έλεγχος Off-shore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 60 έλεγχοι.

– Έλεγχος με έμμεσες τεχνικές: Ολοκληρώθηκαν εντός του τρέχοντος μήνα δύο τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 430.558 ευρώ ποσό το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και τρεις επιπλέον φορολογικοί έλεγχοι για τους οποίους έχει συνταχθεί προσωρινό σημείωμα ελέγχου με προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ποσό 1.812.763 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε διάφορα στάδια ελέγχου 47 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι με χρήση των έμμεσων τεχνικών.

– Έλεγχος υποθέσεων μεγάλου πλούτου (ΜΠΥΕ): Ολοκληρώθηκαν 70 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων μέσων 5.400.000 ευρώ.

– Έλεγχοι μετά από εισαγγελική παραγγελία: Έχει ανατεθεί με εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την «λίστα Λαγκάρντ» οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και της επεξεργασίας στοιχείων.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, με την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των προσωρινών σημειωμάτων διαπιστώσεων του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι διαθέτουν εκ του νόμου 20 ημέρες για να ανταποκριθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη αιτιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου. Εφόσον ο ελεγχόμενος δεν προσέλθει ή οι αιτιολογίες του κριθούν ανεπαρκείς, συντάσσεται άμεσα η τελική έκθεση του ελέγχου και βεβαιώνεται ο προβλεπόμενος φόρος. Ακολούθως ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, ωστόσο έχει την υποχρέωση να πληρώσει το 50% του ανωτέρω καταλογισθέντος φόρου.

Μεταξύ άλλων το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ οφείλεται την ηλεκτρονική διασύνδεση με τις τράπεζες, από όπου προκύπτει πρόσβαση των ελεγκτών στα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων. Όπως σημειώνει το υπουργείο οι σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές επί του παρόντος επεκτείνονται έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2014 να υπάρχει πρόσβαση και στην αναλυτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, το οποίο θα αποτελέσει καταλυτικής σημασίας «εφόδιο» κατά της φοροδιαφυγής. Επίσης όπως σημειώνεται μεγάλη είναι η συμβολή της αξιοποίησης νέων σύγχρονων τεχνικών έμμεσων ελέγχων, δηλαδή: Μέθοδος τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου, καθαρής θέσης του φορολογούμενου, ύψους τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά.

Στόχος του ΚΕΦΟΜΕΠ είναι, έως το τέλος του 2014 να ολοκληρώσει τον έλεγχο 720 υποθέσεων εμβασμάτων και offshore εταιρειών, καθώς επίσης κατ’ ελάχιστον 40 υποθέσεις με μεθόδους εμμέσου ελέγχου, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται και το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.