Χρηστή διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη: Κάτι πρέπει να αλλάξει

Στη μικρή ολομέλεια οι ευρ/τές αξιολογούν τις αλλαγές στους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, πριν από μια βασική συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για την εμβάθυνση της οικονομικής ένωσης.