Άνοιγμα αγοράς ΔΕΗ στα νησιά

Το πρώτο βήμα για άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού στα μη διασυνδεμένα νησιά, κάνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τη σύνταξη του Κώδικα Διαχείρισης για τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών.

Η σύνταξη του κώδικα γίνεται 12 χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς στο ηπειρωτικό σύστημα, ενώ η επέκταση της απελευθέρωσης και στα νησιά, ιδίως στα μεγαλύτερα από αυτά (Κρήτη, Ρόδος, Κως), αποτελούσε αίτημα των επιχειρήσεων του κλάδου, κυρίως σε ότι αφορά την προμήθεια καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερο ανταγωνισμό και χαμηλότερα τιμολόγια.

Ο κώδικας που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ, αποσκοπεί στο άνοιγμα της αγοράς, προς όφελος του τελικού καταναλωτή, σε συνδυασμό με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ.

Επιπλέον μέσω των προβλέψεων για εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) του κόστους που εμφανίζει η ΔΕΗ, με το κόστος αντίστοιχων μονάδων-συστημάτων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θα επιδιωχθεί να μειωθεί το κόστος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με το οποίο επιβαρύνεται το σύνολο των καταναλωτών.

Μέχρι τώρα η ΔΕΗ χρεώνει το κόστος λειτουργίας των συστημάτων των μη διασυνδεμένων νησιών σε ειδικό λογαριασμό. Τα ελλείμματα που δημιουργούνται μεταξύ των εισπράξεων από την κατανάλωση και του υψηλού κόστους παραγωγής λόγω χρήσης πετρελαίου ντίζελ και μαζούτ, καλύπτονται από το τέλος για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού. Για τα νησιά, η διαφορά αυτή ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια το χρόνο και αντιπροσωπεύει κυρίως το κόστος καυσίμων.