Αγροτική κρίση: ποια είναι η λύση;

Οι αγρότες διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία και στις Βρυξέλλες, κατανοούν όμως οι πολιτικοί τα προβλήματά τους και τι ανακούφιση μπορούν να προσφέρουν; Θέσαμε τις ερωτήσεις τους στο γάλλο ευρωβουλευτή José Bové.