Ανακεφαλαίωση: Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν μέτρα για την επίλυση του ζητήματος της ενεργειακής φτώχειας, συζητούν προτάσεις για τον αμφιλεγόμενο γεωγραφικό αποκλεισμό και οι νικητές του βραβείου Ζαχάρωφ συναντώνται για να συζητήσουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα.