Ανακεφαλαίωση: Κυκλική οικονομία, Ευρωπόλ, επιθέσεις σε Χριστιανούς

Οι ευρωβουλευτές αποδέχτηκαν τις προτάσεις για ενίσχυση της Ευρωπόλ, συζήτησαν διάφορους τρόπους προφύλαξης των Χριστιανών από τις διώξεις και καλωσόρισαν το πακέτο της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία.