Ανακεφαλαίωση: Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ριζοσπαστικοποίηση και τρένα

Συζητήσεις για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμάνων, ανησυχίες που εκφράστηκαν στη διάρκεια τις μικρής συνόδου σχετικά με την συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό, μέτρα για τη βελτίωση των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών λειτουργιών και εορτασμός του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.