Ανακεφαλαίωση: Υγεία των ζώων, ΝΑΤΟ, EURES και Ηνωμένο Βασίλειο

Οι ευρωβουλευτές στήριξαν τους νέους νόμους σχετικά με την υγεία των ζώων, άκουσαν την ομιλία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και αντάλλαξαν απόψεις με τους προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία που προσφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.