Ανακεφαλαιοποίηση και capital controls στην ατζέντα της συνάντησης Στουρνάρα – Χουλιαράκη

ÓÕÍ. ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÉÏÂÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ. Óôç öùôïãñáößá ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÉÏÂÅ ÉùÜííçò ÓôïõñíÜñáò. (EUROKINISSI / ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Αποκλείεται το ενδεχόμενο περαιτέρω συγχωνεύσεων μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα ενώ το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε η ανακεφαλαιοποίηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης – ήδη αποφασίστηκε σύσταση ειδικής επιτροπής για την προετοιμασία του απαιτούμενου νομοθετικού έργου – θα ληφθεί μέριμνα ώστε να «προστατευτεί» και ο ιδιωτικός χαρακτήρας των τραπεζών.

Σε ότι αφορά στα capital controls, προς το παρόν θα διατηρηθεί το όριο των 420 ευρώ ανά εβδομάδα (1680 ευρώ μηνιαίως) καθώς «το ποσό αυτό κινείται πάνω από τα επίπεδα του μέσου μισθού ενώ υπάρχει και η δυνατότητα των διατραπεζικών συναλλαγών».

Αυτά προέκυψαν από τη συνάντηση του υπηρεσιακού υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα. Στην ατζέντα της συνάντησης η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα κυριάρχησαν τόσο το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης όσο και αυτό των capital controls.

Ειδικότερα, όπως έλεγε μετά τη συνάντηση αρμόδια πηγή της ΤτΕ:

– Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα για την προώθηση της ανακεφαλαιοποίησης, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών ώστε έως το τέλος Οκτωβρίου να έχουν ολοκληρωθεί και τα stress tests. H ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους

– Για την προώθηση των νομοθετικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση, θα συσταθεί κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδας, του υπουργείου Οικονομικών αλλά και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

– Στόχος είναι να διατηρηθεί και ο «ιδιωτικός χαρακτήρας στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης. ενδεχόμενο περαιτέρω συγχωνεύσεων μεταξύ των συστημικών τραπεζών έχει αποκλειστεί ενώ εκτός ατζέντας φέρεται να είναι πλέον και το ενδεχόμενο οποιουδήποτε bail in.

Όσον αφορά στα capital controls, εξετάζονται μέτρα περαιτέρω χαλάρωσης για τις επιχειρήσεις, ωστόσο προς το παρόν θα διατηρηθεί το όριο των 420 ευρώ ανά εβδομάδα για τις αναλήψεις από τα ATMs.