Ανεβαίνει ο πήχης για κεφάλαια στις τράπεζες

Κεφαλαιακό μαξιλάρι της τάξης των 2 – 4 δισ. ευρώ θα αποκτήσουν οι συστημικές τράπεζες μέσω της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησής τους, καθώς όπως όλα δείχνουν τον προσεχή Απρίλιο, όταν και προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι ΑΜΚ, το Core Tier I θα διαμορφώνεται σε πάνω από 10% του σταθμισμένου ενεργητικού τους.

Το νέο μνημόνιο που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικας προβλέπει ότι το Core Tier I των συστημικών τραπεζών (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς) θα μείνει πάνω από το 9% έως και το τέλος του 2014.

Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα αντιστοιχεί στο 10% ή και στο 11% του σταθμισμένου ενεργητικού τους, ώστε να υπάρχει υπερεπάρκεια κεφαλαίων για κάλυψη ενδεχόμενων λειτουργικών ζημιών και κυρίως πρόσθετων προβλέψεων.

Προκειμένου, μάλιστα, να διασφαλιστεί ότι το 2014 το Core Tier I των τεσσάρων τραπεζών θα είναι υψηλότερο του 9%, θα διενεργηθεί, όπως είναι γνωστό, νέο stress test από την Τράπεζα της Ελλάδος στα τέλη του 2013, το οποίο θα επανεξετάσει, με βάση την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των επισφαλειών, τις κεφαλαιακές αντοχές τους. Με βάση τα αποτελέσματα του stress test, θα επαναξιολογηθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια.