Ανώτερο και κατώτερο πλαφόν στις παρακρατήσεις των επικουρικών συντάξεων

Ανώτερο και κατώτερο πλαφόν για τις παρακρατήσεις από τις επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα των συνταξιούχων του Δημοσίου (που μειώνονται βάσει του νόμου Κατρούγκαλου αναδρομικά από την 1.6.2016 και 1.1.2016 αντίστοιχα) προβλέπει τροπολογία την οποία κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία η ανώτερη αναδρομική παρακράτηση από την καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των μερισμάτων των συνταξιούχους του Δημοσίου για τους επόμενους μήνες:

* δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 (ή 10%) για τις συντάξεις έως 1000 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές)

* δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/6 (ή 16%) για το μέρος της εκείνο της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ (ακαθάριστα).

* δεν μπορεί να πέφτει κάτω από τα 50 ευρώ μηνιαίως.

Με άλλα λόγια οι μηνιαίες αναδρομικές παρακρατήσεις από όσες επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου μειωθούν από 1.8.2016 αλλά και οι μηνιαίες παρακρατήσεις από τα μερίσματα των συνταξιούχων του Δημοσίου που θα καταβληθούν όλα μειωμένα κατά τους επόμενους μήνες θα υπόκεινται στα παραπάνω πλαφόν, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι αποδοχές των συνταξιούχων του Δημοσίου λόγω της διπλής μείωσης σε μερίσματα –επικουρικές συντάξεις μέχρι τέλος του 2016.

Έτσι, όπως διευκρινίζεται στην τροπολογία, “απαλείφεται το όριο της στον αριθμό των δόσεων για την εξόφληση των ποσών” που καταβλήθηκαν χωρίς να έχουν γίνει οι ανάλογες προσαρμογές που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου στα μερίσματα μετά την 1.1.2016 και στις επικουρικές συντάξεις μετά την 1.6.2016 στην περίπτωση των επικουρικών συντάξεων.

Υπενθυμίζεται πως προηγούμενη απόφαση του Υπ. Εργασίας προέβλεπε πως οι αναδρομικές παρακρατήσεις από τις επικουρικές συντάξεις θα “τρέξουν” σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις στο χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016. Με την τροπολογία του ΥΠΟΙΚ δεν υπάρχει ανάλογος χρονικός περιορισμός, τουλάχιστον για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, επίκεινται μειώσεις σε όσες επικουρικές συντάξεις οδηγούν σε άθροισμα κύριας –επικουρικής σύνταξης άνω των 1300 ευρώ/μήνα (σ.σ. θα πληγούν 260.000 περίπου επικουρικές συντάξεις), αλλά και μεσοσταθμικές μειώσεις 32,5% στα μερίσματα τα οποία παρέχει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε 290.000 συνταξιούχους του Δημοσίου

Συγκεκριμένα η τροπολογία την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι “καθεμία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1000 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα ευρώ (50 ευρώ). Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών” .