Αποκρατικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Rosco

 

Προχωρεί η αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Rosco, της εταιρείας συντηρήσεως του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ.
Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων διόρισε την εταιρεία IBG-KANTOR-LOUIS BERGER ως χρηματοοικονομικό-τεχνικό σύμβουλο, την δικηγορική εταιρεία HOGAN LOVELLS ως νομικό σύμβουλο επί θεμάτων ευρωπαϊκού διεθνούς δικαίου και την δικηγορική εταιρία Μ & Π ΜΠΕΡΝΙΣΤΑΣ ως νομικό σύμβουλο επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.

Η αποκρατικοποίηση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Rosco βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Rosco πρόκειται να μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ στο τέλος Μαρτίου ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών τον Ιούνιο.

Σημειώνεται πως προ ημερών επικυρώθηκε από τη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προέβλεπε τη σύσταση και την απόσχιση από τον ΟΣΕ της Rosco.

Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, ενώ θα εκμισθώνει και τροχαίο υλικό.