Απορρίφθηκε η αίτηση του Γ. Καρατζαφέρη στο διαγωνισμό για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών

Απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής της εταιρείας CITYNEWS AE (ΑΡΤ ΤV) του Γ. Καρατζαφέρη στο διαγωνισμό για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με απόφαση του (Α.Π. 171/8-7-2016), δεν κάνει δεκτή την αίτηση συμμετοχής της εταιρείας CITYNEWS AE (ΑΡΤ ΤV), στο διαγωνισμό για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) επειδή δεν συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 30.000 ευρώ, όπως ορίζεται από τον Νόμο 4339/2015 και την υπ’ αρ. 1/2016 Προκήρυξη του Υπουργού Επικρατείας.