Από τις μισθοδοσίες που θα εκκαθαριστούν μετά την 27η Μαΐου ξεκινά η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις

Από τις μισθοδοσίες που θα εκκαθαριστούν μετά την 27η Μαΐου πρόκειται να ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις με βάση τις νέες φορολογικές κλίμακες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η αυξημένη παρακράτηση που αναλογεί στους μήνες από την αρχή του έτους έως και την 27η Μαΐου δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντός του 2016 αλλά τα σχετικά ποσά θα βεβαιωθούν με το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2017.

Η αυξημένη παρακράτηση προκύπτει με βάση τις νέες φορολογικές κλίμακες ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (αριθμός τέκνων) αλλά και τη νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την ανάλυση των στοιχείων για την παρακράτηση φόρου μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (14 μισθοί) προκύπτουν τα εξής:

-για μισθωτούς χωρίς παιδιά προκύπτουν επιβαρύνσεις για όσους έχουν μηνιαίο εισόδημα από 621 έως 2000 ευρώ και για όσους έχουν μηνιαία εισόδημα πάνω από 3.071 ευρώ. Για όσους έχουν μισθό από 2.000 έως 3.071 προκύπτουν ελαφρύνσεις που φθάνουν ακόμη και 22,44 ευρώ το μήνα.

-για μισθωτούς με ένα παιδί προκύπτουν επιβαρύνσεις από 2,11 έως 15,90 ευρώ το μήνα για όσους βρίσκονται στη ζώνη μηνιαίου μισθού από 642 έως 1.928 ευρώ. Προκύπτουν ελαφρύνσεις από 1,83 έως 25,96 για όσους έχουν μηνιαίο μισθό από 2.000 έως 3.071 ευρώ.

-για μισθωτούς με δυο παιδιά προκύπτουν επιβαρύνσεις από 0,14 έως 12,38 ευρώ για όσους έχουν μηνιαίο μισθό από 642 έως 1.928 ευρώ και ελαφρύνσεις από 5,35 έως 29,48 ευρώ για όσους έχουν μηνιαίο μισθό από 2.000 έως 3.071 ευρώ

-για μισθωτούς με τρία παιδιά οι επιβαρύνσεις υπάρχουν στις “ζώνες” μηνιαίο μισθού από 1.285 έως 1.785 ευρώ και ελαφρύνσεις για μισθούς από 928 έως 1214 και από 1857 έως 3.142.

Να σημειωθεί ότι για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης οι επιβαρύνσεις… απογειώνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μισθωτό με δυο παιδιά και μηνιαίο μισθό 7.142 ευρώ η μηνιαία παρακράτηση φόρου αυξάνεται κατά 270,95 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στo δημόσιο τομέα η παρακράτηση φόρου είναι μεγαλύτερη ανά μήνα καθώς λαμβάνονται 12 μισθοί (δεν δίνονται δώρα και επιδόματα διακοπών).