Ασφαλιστικές: Μετά το 2015 η εφαρμογή των Solvency II

Στην πλήρη εφαρμογή των Solvency II το συντομότερο το 2015 και πιθανότερα αργότερα αναφέρθηκαν ο προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας, Ασφαλειών και Συντάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Karel Van Hulle και η γενική διευθύντρια της Insurance Europe (πρώην CEA) Michaela Kohler σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας.

Ανώτατο στέλεχος της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς μιλώντας στην «Η» τόνισε ότι ουσιαστικά οι εξελίξεις για τα Solvency II μετατίθενται στην περίοδο 2016-2017, αφού η οικονομική κρίση δεν δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές για άντληση κεφαλαίων. Οι ομιλητές εστίασαν στις πρόσφατες ευρωπαϊκές εξελίξεις και πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την ασφαλιστική εργασία, όπως η αναθεώρηση της Οδηγίας IMD για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η πρόταση κανονισμού για τα πακέτα επενδυτικών προϊόντων και φυσικά το θέμα της εποπτείας των ασφαλιστικών αγορών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Παπαδάκης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο και το έργο της ΤτΕ ως εποπτικής αρχής της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Γιώργος Κώτσαλος εστίασε στην παρατεταμένη οικονομική κρίση και στην επίδρασή της στην ασφαλιστική αγορά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της ΕΑΕΕ Νικ. Μακρόπουλος ανέφερε ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη τρέχουν και επηρεάζουν και την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.