Αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ

Σε 950.025 άτομα αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ άνεργοι, έναντι 939.562 τον Μάιο.

Το σύνολο των επιδοτούμενων και όσων αναζητούν εργασία ανέργων ανήλθε σε 827.133 άτομα. Από αυτά, 437.751 (ποσοστό 52,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 389.382 (ποσοστό 47,08%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 310.141 (ποσοστό 37,50%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 516.992 (ποσοστό 62,50%).

Οι λοιποί –μη αναζητούντες εργασία άνεργοι ήταν 122.892 άτομα. Από αυτά 58.950 (ποσοστό 47,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 63.942 (ποσοστό 52,03%) για λιγότερο.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.520 (ποσοστό 36,23%) και οι γυναίκες σε 78.372 (ποσοστό 63,77%).

Τέλος, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Ιούνιο (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 88.336 άτομα, από τα οποία οι 82.649 (ποσοστό 93,56%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.687 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.125 (ποσοστό 48,82%) και οι γυναίκες σε 45.211 (ποσοστό 51,18%).