Αύξηση στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου κατέγραψε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές

Αύξηση 0,9% κατέγραψε στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2015 ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριμήνου 2014.

Σημειώνεται πως σκοπός του δείκτη είναι η σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας τριμηνιαίας παραγωγής στους κλάδους κτιρίων – έργων πολιτικού μηχανικού, προς την αντίστοιχη παραγωγή μιας δεδομένης σταθερής περιόδου, η οποία λαμβάνεται ως βάση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του δευτέρου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου΄ τριμήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%, έναντι αυξήσεως 45,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014.