Αύξηση 11,38% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία

Αύξηση της τάξης του 11,38% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία, κατά τη διάρκεια του επταμήνου του 2015, με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται στα 423,64 εκατ. ευρώ.

Κατά το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν μόλις κατά 2,19% , στα 542,42 εκατ. ευρώ, με το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας να συρρικνώνεται κατά 21,07%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν τις εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το επτάμηνο του 2015 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1,05 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 37,28% ενώ οι τουρκικές εξαγωγές σε 697,92 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,18%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας μειώθηκε ως εκ τούτου, κατά 65,18%.

Κατά το μήνα Ιούλιο, τα πετρελαιοειδή, παρά τη σημαντική υποχώρηση του ποσοστού συμμετοχής τους στις ελληνικές εξαγωγές, εξακολουθούν να κατέχουν λίγο περισσότερο από το μισό των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία, με 60,48 εκατ. ευρώ (μερίδιο 57,15% επί των συνολικών μας εξαγωγών προς Τουρκία από 83,63% τον Ιούλιο του 2014).

Όμως, , κατά την εξέταση της εξέλιξης ελληνικών εξαγωγών ανά προϊόν, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση εξαγωγών στο επτάμηνο 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014 σε πρώτες ύλες και σε άλλα προϊόντα.

Αναφορικά με το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας, κατά το μήνα Ιούλιο, σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές που καταγράφηκαν έφτασαν, σύμφωνα με το τουρκικό ινστιτούτο στατιστικής, τα 105,84 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση 58,64% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (που ήταν 255,92 εκατ. ευρώ), ενώ οι τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα, κατά τον Ιούλιο 2015, μειώθηκαν κατά 9,88%, φτάνοντας τα 90,64 εκατ. ευρώ από 100,58 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Η μεγάλη μηνιαία μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Τουρκία οφείλεται, κυρίως, στη ραγδαία πτώση των πετρελαιοειδών κατά το μήνα Ιούλιο σε σχέση με το 2014, η οποία άγγιξε το 71,74%. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές πετρελαιοειδών προς την Τουρκία από 214 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο 2014 έφθασαν εφέτος τον Ιούλιο τα 60 εκατ. ευρώ.