Βρετανία: Φόρο μόλις 4.327 λιρών κατέβαλε για το 2014 το Facebook

Φόρο μόλις 4.327 λιρών κατέβαλε για το 2014 το Facebook, ποσό χαμηλότερο κατά 1.000 λίρες έναντι του φόρου ενός μέσου Βρετανού εργαζόμενου.

Παρά το χαμηλό φόρο ωστόσο, τα κέρδη της αμερικανικής εταιρείας για το ίδιο έτος στη Βρετανία, ανήλθαν στα 105 εκατ. λίρες.

Ωστόσο, χάρη σε ορισμένα λογιστικά και φορολογικά «κόλπα», η εταιρεία επισήμως εμφάνισε ζημιές 28,5 εκατ. λιρών και γι’ αυτό το λόγο κλήθηκε να καταβάλει αυτόν τον υπερβολικά μικρό φόρο.