Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: H οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει εάν δεν εξαλειφθεί η πολιτική αβεβαιότητα

H οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει εάν δεν εξαλειφθεί η πολιτική αβεβαιότητα, διαμηνύει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην τριμηνιαία έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, παρότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ωφελήσει σημαντικά την οικονομία, η τελευταία δεν πρόκειται να ανακάμψει, «αν δεν εξαλειφθεί η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της πολιτικής στο μέλλον – και ειδικότερα, αν δεν αλλάξουν οι κανόνες διακυβέρνησης της χώρας και δεν γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις».

Το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο και καθιστά σαφές ότι σ’ ένα περιβάλλον αστάθειας και αβεβαιοτήτων, η χώρα θα πρέπει να αποφύγει ό,τι θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση.

Αξιολόγηση

Σχετικά με το κόστος της καθυστέρησης της πρώτης αξιολόγησης, το Γραφείο Προϋπολογισμού υπογραμμίζει ότι η παράταση των διαπραγματεύσεων έτεινε να παγιώσει την απαισιοδοξία, δημιουργώντας συνθήκες που αποτρέπουν τη βελτίωση των πραγμάτων αμέσως μετά την αξιολόγηση.

«Όσο παρατείνεται η ύφεση, τόσο μετατίθενται στο μέλλον κάποιες δυνατότητες για αντικυκλικά μέτρα από την πλευρά της ζήτησης» προστίθεται στην έκθεση.

Μεταρρυθμίσεις

Ειδική μνεία κάνει στην αναγκαιότητα μεταρρυθμιστικής προόδου, σημειώνοντας ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με συσσωρευμένες υστερήσεις δεκαετιών και με ένα σαθρό υπόβαθρο της δημόσιας οικονομίας.

«Όσο μετατίθενται οι αναγκαίες τομές, τόσο μεγαλώνει ο λογαριασμός που θα πρέπει να πληρωθεί για να γίνει βιώσιμο και περιορίζονται τα περιθώρια για δίκαιη κατανομή των βαρών της προσαρμογής του» αναφέρεται στη συνέχεια.

Σχετικά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, καθιστά σαφές ότι η βιωσιμότητα του συστήματος είναι το μείζον κριτήριο για την αξιολόγηση του νομοσχεδίου.

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις καθυστερούν τόσο θα αναβάλλονται οι θετικές επιπτώσεις στην πλευρά της προσφοράς και επομένως στην απασχόληση, και θα παγιώνονται παράγοντες ακαμψίας, ενώ η κοινωνία θα υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες των δημοσιονομικών μέτρων» προστίθεται στη συνέχεια.

Συνοψίζοντας, το Γραφείο Προϋπολογισμού προειδοποιεί ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος συνίσταται στο γεγονός ότι οι καθυστερήσεις θα παγιώσουν το κλίμα απαισιοδοξίας στην κοινωνία και έτσι θα αποτρέψουν τη δημιουργία συνθηκών επιστροφής στην ανάπτυξη εντός του 2016.

Ανεργία

Όσον αφορά την ανεργία, εκτιμά ότι μέτρα, όπως η προσωρινά επιχορηγούμενη απασχόληση, ανακουφίζουν προσωρινά μερικές χιλιάδες ανέργους, αλλά ουσιαστικά δεν λύνουν το πρόβλημα. «Η μείωση της ανεργίας θα είναι αποτέλεσμα της οικονομικής μεγέθυνσης σε σταθερή βάση» τονίζει ενδεικτικά.