Γ. Στουρνάρας: Η ΤτΕ θεματοφύλακας της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εντός Ευρωσυστήματος

ÓÕÍ. ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÉÏÂÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ. Óôç öùôïãñáößá ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÉÏÂÅ ÉùÜííçò ÓôïõñíÜñáò. (EUROKINISSI / ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Την εκτίμηση ότι η Τράπεζα της Ελλάδος «θα συνεχίσει να εκπληρώνει το ρόλο της ως θεματοφύλακας της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εντός Ευρωσυστήματος», εξέφρασε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, σε μήνυμά του στο προσωπικό της Τράπεζας για το νέο έτος.

Εμφανίστηκε δε αισιόδοξος για το μέλλον, ενώ έκανε έναν σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς και αναφέρθηκε στην κρίση του καλοκαιριού.

Όπως ανέφερε, το πρώτο εξάμηνο του 2015 δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα οι αντοχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας, ενώ στάθηκε στην αβεβαιότητα που πυροδότησε αρνητικά σενάρια και εικασίες για το μέλλον της χώρας.

Υπογράμμισε επίσης ότι το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισε αλλεπάλληλα επεισόδια κρίσης εμπιστοσύνης, που απείλησαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την κήρυξη της τραπεζικής αργίας και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Όπως τόνισε ο κ. Στουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις αυτές, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξισορρόπηση της κατάστασης αλλά και διαφυλαττοντας παράλληλα την ανεξαρτησία και το κύρος της.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα οργάνωσης, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, η Τράπεζα το 2015 προχώρησε σε μερική αναδιάρθρωση του δικτύου της και εξορθολογισμό των λειτουργιών της, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας προανήγγειλε ότι η ανανέωση του προσωπικού που ξεκίνησε το 2015 και θα συνεχιστεί το 2016.