Γ. Στουρνάρας: Μια ενδεχόμενη αποτυχία στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης εμπεριέχει κινδύνους που δύσκολα θα τους αντέξει αυτή τη φορά η ελληνική οικονομία

ÓÕÍ. ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÉÏÂÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ. Óôç öùôïãñáößá ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÉÏÂÅ ÉùÜííçò ÓôïõñíÜñáò. (EUROKINISSI / ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα για την περίπτωση αποτυχίας ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.

Ο κ. Στουρνάρας, σε άρθρο του στην “Καθημερινή της Κυριακής”, σημειώνει ότι η αξιολόγηση πρέπει να στεφθεί με επιτυχία καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, θα ξαναζήσουμε την αρνητική εμπειρία του εξαμήνου του 2015.

“Μια ενδεχόμενη αποτυχία στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά επαναφέροντας στη μνήμη την αρνητική εμπειρία του πρώτου εξαμήνου του 2015. Επανάληψης αυτής της εμπειρίας εμπεριέχει μεγάλους κινδύνους που δύσκολα θα τους αντέξει αυτή τη φορά η ελληνική οικονομία” προειδοποιεί ο κ. Στουρνάρας. Τονίζει μάλιστα πως η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης είναι το κλειδί για την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας αλλά και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους.

Ως εκ τούτου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε και τη Βουλή να συμβάλει στην ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου με το οποίο υλοποιείται αυτή η συμφωνία.