Γ. Στουρνάρας: Οι κίνδυνοι στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι υπαρκτοί και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός

Οι κίνδυνοι στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι υπαρκτοί και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, ανέφερε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου «A Financial Crisis Manual – Reflections and the RoadAhead» (Εγχειρίδιο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων) σε επιμέλεια των Δ. Θωμάκου, Π. Μονοκρούσου και Κ. Νικολόπουλου.

Στάθηκε δε στην ανάγκη αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης μέσα από την ολοκλήρωση του προγράμματος αξιολόγησης, που θα επιφέρει, όπως εξήγησε, την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο Διοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε στην ομιλία του στο προσφυγικό πρόβλημα και στις μη συμμετρικές επιπτώσεις του στην Ε.Ε., στο δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της Βρετανίας στην Ε.Ε., στις διαφορετικές απόψεις κρατών – μελών για την τραπεζική ένωση, στη προσαρμογή της Κίνας στο νέο επιδιωκόμενο οικονομικό πρότυπο με μεγαλύτερη έμφαση στην κατανάλωση και λιγότερη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, στους γεωπολιτικούς κίνδυνους στη Μέση Ανατολή.
«Αντίθετες οι προκλήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία»

Οι προκλήσεις σήμερα είναι ακριβώς αντίθετες απ’ ότι ήταν μέχρι μια δεκαετία πριν, εκτίμησε ο κ. Στουρνάρας.

Εξήγησε δε ότι μέχρι τότε οι Κεντρικές Τράπεζες χρησιμοποιούσαν, συνήθως, μέτρα περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για να μειώσουν τον πληθωρισμό. «Σήμερα, λειτουργώντας σε συνθήκες χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας και πολύ χαμηλού πληθωρισμού, πασχίζουν να αυξήσουν τον πληθωρισμό, ώστε να επιτύχουν έναν ρυθμό κοντά στο 2%, με συνδυασμό συμβατικών, αλλά και μη συμβατικών, μέτρων επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, όπως: πολύ χαμηλά, ακόμα και αρνητικά παρεμβατικά επιτόκια, ποσοτική χαλάρωση (QE), μελλοντική καθοδήγηση (forward guidance), προκειμένου να επηρεάσουν τις προσδοκίες αλλά και να συμπιέσουν τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων», πρόσθεσε.

Τόνισε δε ότι το μίγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται διεθνώς δεν είναι επαρκώς ευέλικτο. «Υπάρχει μεγάλη έμφαση στην χρήση μέσων νομισματικής πολιτικής – και αυτό σαφώς αποτελεί ορθή επιλογή – αλλά η νομισματική πολιτική πρέπει να συμπληρωθεί από μια πιο ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική, όπου να υπάρχει αντίστοιχος χώρος, ιδιαίτερα με αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές, αλλά και από ευρύτερη χρήση μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών πολιτικών που αυξάνουν τον δυνητικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Διότι δεν μπορεί από μόνη της η νομισματική πολιτική, όσο καινοτόμος και αποτελεσματική και αν είναι, να επιτύχει όλους τους στόχους της οικονομικής πολιτικής», ανέφερε ο κ.Στουρναρας.

O διοικητής της ΤτΕ, ανέφερε ότι στο βιβλίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα οικονομετρικών μελετών για τους προσδιοριστικούς παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, και για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στη χώρα την τελευταία εξαετία. Μάλιστα, όπως είπε, το τελευταίο συνιστά συμβολή και στη διεθνή βιβλιογραφία για το πώς μεταβάλλονται οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τον οικονομικό κύκλο. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένη ανάλυση της εξέλιξης του ελληνικού δημοσίου χρέους μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα ενός νέου πακέτου ελάφρυνσής του.

Τέλος, αναφορικά με την αναγκαιότητα χάραξης ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, τονίζεται ότι η διακοπή της φυγής ανθρώπινου κεφαλαίου και η αύξηση της απασχόλησης για τη νεότερη γενιά, θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικές προτεραιότητες του σχεδίου αυτού. Όπως όμως, ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ, απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής στην κανονικότητα είναι η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος αξιολόγησης, που θα αποτελέσει τον καταλύτη για μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων (επαναφορά εξαίρεσης – waiver – από την ΕΚΤ, χαλάρωση και τελικά εξάλειψη των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, συμπερίληψη της Ελλάδας στα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, ελάφρυνση χρέους).