Δέσμευση λογαριασμών, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων για 24 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς

Στη δέσμευση λογαριασμών, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων για 24 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς (UBS) προχώρησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς Ιωάννης Δραγάτσης και Ελένη Τουλουπάκη, οι οποίοι θα τους καλέσουν να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου για την τέλεση κακουργήματος.

Στόχο των οικονομικών εισαγγελέων που ερευνούν τη συγκεκριμένη λίστα αλλά και την αποκαλούμενη «λίστα χαρτοφυλακίων» είναι να πληρώσουν τα οφειλόμενα σε φόρους και πρόστιμα όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τις ποινικές εμπλοκές.

Η άρση της δέσμευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου του ελεγχόμενου θα γίνεται μόνο σε περίπτωση που πληρωθούν τα οφειλόμενα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ελεγχόμενος πρέπει να αποδείξει ότι τα χρήματά του είναι καθόλα νόμιμα, αλλιώς φέρει τον κίνδυνο να πληρώσει περισσότερα και να βρεθεί αντιμέτωπος και με ποινικές εμπλοκές.

Οι δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων που ήδη άρχισαν, αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες καθώς καθημερινά οι οικονομικοί εισαγγελείς στέλνουν τουλάχιστον εκατό κλήσεις σε καταθέτες τόσο της λίστας Ρηνανίας- Βεσφαλίας, όσο και για εκείνη των χαρτοφυλακίων (περιλαμβάνει καταθέτες που αγόρασαν ομόλογα αλλοδαπού δημοσίου, κυρίως ΗΠΑ και Γερμανίας- και με εντολή τους τα έβγαλαν στο εξωτερικό).

Και ενώ στη λίστα Ρηνανίας οι ελεγχόμενοι έχουν καταθέσεις που ξεκινούν από 1,5 εκατ. ευρώ και φθάνουν ως τα 12, στη λίστα των χαρτοφυλακίων τα ποσά είναι πολύ μεγάλα.

Οι έρευνες που συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς από ειδικό κλιμάκιο εισαγγελέων ( Ιω. Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρήστος Ντζούρας ) εποπτεύονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή και ήδη έχουν ταυτοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των λογαριασμών για τους 10.500 καταθέτες της λίστας της Ρηνανίας- Βεσφαλίας.