Δανείζονται και πάλι οι τράπεζες από το ΕΚΤ

 

Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ είχε ανακοινώσει στα τέλη Δεκεμβρίου ότι κάνει αποδεκτά εκ νέου όλα τα εργαλεία χρέους που εκδίδει ή εγγυάται το ελληνικό δημόσιο.

Πρόκειται για θετική εξέλιξη για τις τράπεζες, σημειώνει η χρηματιστηριακή, καθώς το κόστος δανεισμού από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) διαμορφώνεται δυο ποσοστιαίες μονάδες ακριβότερα από τις πράξεις της ΕΚΤ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει τις πιέσεις στις δαπάνες τόκων, υποστηρίζοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και την καθαρή κερδοφορία των τραπεζών.