ΔΕΗ: Παντελώς ανακριβείς οι πληροφορίες περί δανείων με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ

Καμία δανειακή σύμβαση της ΔΕΗ δεν έχει ως εξασφάλιση υποθήκη παγίων περιουσιακών στοιχείων ξεκαθαρίζει η εταιρεία χαρακτηρίζοντας ως «παντελώς ανακριβείς» τις πληροφορίες περί δανείων με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Με αφορμή σχόλια που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους για τον ΑΔΜΗΕ η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι είναι επίσης ανακριβής αναφορά «σε “όρο δανειακής σύμβασης της ΕΤΕπ, που προβλέπει επιστροφή σε ρευστό ή σε μετοχές που μπορούν να εξαγοραστούν σε διάστημα έξι μηνών σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το αντίστοιχο ποσό”».