Διαπρέπει εκτός πολιτικής

Κι όμως, υπάρχουν πολιτικοί που δεν είναι “επαγγελματίες” της πολιτικής, αλλά παραιτούνται για να διαπρέψουν στις επιχειρήσεις. Ένας
απο αυτούς ο πρώην υπουργός Χρ. Βερελής, ο οποίος αποχώρησε απο το ΠΑΣΟΚ το 2008, όταν είχε πει ότι η οικονομία δεν αντέχει και
απαιτείται συνεργασία των δύο μεγάλων κομμάτων.
Ο Χρ. Βερελής, λοιπόν, πέτυχε στον επιχειρηματικό τομέα και πρόσφατα η εταιρία του κατέκτησε βραβείο καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας στην
Κύπρο. Μια εταιρία που προσφέρει νέας γενιάς μηχανές για βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών σωλήνων και έχει καταγράψει εντυπωσιακά
αποτελέσματα.