Διαφορές ανάμεσα σε υπουργείο Οικονομικών και θεσμούς για τη φορολόγηση των ενοικίων

Να φουσκώσει το λογαριασμό του φορολογικού επιχειρεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μέσω της κατακόρυφης αύξησης του φορολογικού βάρους για τα ενοίκια. Το οικονομικό επιτελείο θέλει να θεσπιστεί ενιαία κλίμακα φορολόγησης για το εισόδημα από ενοίκια και μισθούς, ενώ οι θεσμοί θέλουν να διατηρηθεί η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων προκειμένου να μην καταστεί πλήρως ασύμφορη η κατοχή και εκμετάλλευση ακινήτων. Το τι θα γίνει τελικά θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι τελικά θα περάσει η βούληση του κουαρτέτου των θεσμών.

Αυτό που πρακτικά επιθυμεί η ελληνική πλευρά είναι να αθροίζεται το εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων με το αντίστοιχο εισόδημα από ακίνητα και να φορολογείται με την νέα κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων.

Η νέα κλίμακα, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, δεν θα διαφέρει σημαντικά από την υφιστάμενη καθώς θα περιλαμβάνει έναν επιπλέον φορολογικό συντελεστή 50% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 60.000 ευρώ.

Ωστόσο, η αλλαγή αυτή θα φέρει βίαια αύξηση του φορολογικού βάρους για το εισόδημα από ενοίκια στη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών. Πρόκειται για όσους έχουν το εισόδημα από ακίνητα ως συμπλήρωμα στο εισόδημά τους από μισθό ή σύνταξη. Ενώ με το σημερινό καθεστώς στην πλειονότητά τους οι φορολογούμενοι της παραπάνω κατηγορίας χάνουν μέσω της φορολογίας το 11% του εισοδήματός τους από ακίνητα (αυτός είναι ο πρώτος φορολογικός συντελεστής της αυτοτελούς κλίμακας φορολόγησης των ενοικίων), αν φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα θα χάνουν αυτομάτως το 22% ή 32% του εισοδήματός τους από ενοίκια. Και αυτό ενώ τα ακίνητα έχουν ήδη επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την αύξηση του φόρου κατοχής ακινήτων, δηλαδή του ΕΝΦΙΑ.

Η βούληση των θεσμών είναι διαφορετική. Είναι η διατήρηση της αυτοτελούς φορολόγησης των ενοικίων αλλά με σημαντική αύξηση των συντελεστών. Αυτό που έχουν διαπραγματευτεί με το οικονομικό επιτελείο είναι η αύξηση του πρώτου συντελεστή που εφαρμόζεται στο εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ από το 11% στο 15%, του συντελεστή για το εισόδημα από 12.000 έως 40.000 ευρώ από το 33% στο 35% και η θέσπιση ενός νέου φορολογικού συντελεστή 45% για το εισόδημα από ενοίκια άνω των 40.000.

Η πρόταση της κυβέρνησης αυξάνει πολύ περισσότερο τα φορολογικά έσοδα από την φορολόγηση των ενοικίων σε σχέση με την πρόταση των θεσμών. Έχει παράλληλα το “ηθικό” πλεονέκτημα της απαλλαγής από τη φορολόγηση των φορολογούμενων που ζουν αποκλειστικά από μικρά μισθώματα, δηλαδή συνολικό ετήσιο εισόδημα από ενοίκια έως περίπου 10.000 ευρώ. Ωστόσο, το αντεπιχείρημα των θεσμών είναι ότι ο τρόπος φορολόγησης που θέλει η κυβέρνηση είναι αντιαναπτυξιακός καθώς τιμωρεί την εργασία και αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε ακίνητα.