Διευκολύνει, βρίσκει, επιδιορθώνει: ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος προωθεί τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας συνέχεια και βοηθώντας να βρεθεί συνοχή και συναίνεση, και επίσης εκπροσωπεί την ΕΕ σε διεθνείς συνόδους κορυφής.