Διευκρινίσεις της ΔΕΗ σχετικά με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία απορρίπτει αγωγή της ΔΕΗ κατά της αποφάσεως 1/2013 της διαιτησίας στη ΡΑΕ και κατά της Αλουμίνιον της Ελλάδος, δίνει με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, το Εφετείο δεν υπεισήλθε στην ουσία της υπόθεσης, στο ύψος της τιμής της Η.Ε. ή του κόστους της ΔΕΗ. Με την απόφασή του δεν έγιναν δεκτοί οι λόγοι ακυρώσεως που πρόβαλε η ΔΕΗ, με την αιτιολογία ακριβώς ότι δεν επιτρέπεται το δικαστήριο να ερευνήσει επί της ουσίας την υπόθεση.

Κατά συνέπεια, αναφέρει η Επιχείρηση, είναι αβάσιμες οι αναφορές σε δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν κρίση του Εφετείου επί της ουσίας που αφορά την τιμή προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας ή το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Επίσης υπογραμμίζει πως το Εφετείο δεν δέχθηκε το αίτημα της ΔΕΗ για την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος προς το Δικαστήριο της ΕΕ για το κατά πόσον συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στην τιμή της διαιτησίας της ΡΑΕ χωρίς ειδική αιτιολογία. Άρα το Εφετείο ούτε σ’ αυτή την περίπτωση εξέτασε την ουσία (τιμή ρεύματος).

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκκρεμεί η προσφυγή της ΔΕΗ (από 25.3.2015) κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έκρινε ότι η καταγγελία της Επιχείρησης για παράνομη κρατική ενίσχυση, λόγω της τιμής που όρισε η απόφαση της διαιτησίας, δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Γενικά, υποστηρίζεται από τη ΔΕΗ, η βασική λογική που διαπερνά την απόφαση είναι ότι η προσφυγή στη διαιτησία της ΡΑΕ έγινε, τότε από τη ΔΕΗ οικειοθελώς…

“Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Εφετείου ουδόλως επηρεάζει τα θέματα της τιμολόγησης της ΑτΕ ή των λοιπών πελατών. Το κόστος είναι κόστος”, καταλήγει.