ΔΝΤ: Αν δεν εφαρμοστεί πιστά το νέο δανειακό πρόγραμμα η Ελλάδα βγαίνει απο το Ευρώ

Σοκ προκαλεί η έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα, η οποία περιγράφει τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία αν δεν εφαρμοστεί πιστά το νέο δανειακό πρόγραμμα της χώρας. Αν οι κίνδυνοι επιβεβαιωθούν, θα χρειαστεί κούρεμα και του επίσημου τομέα.

Υπό το πλέον δυσμενές σενάριο, αν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει πλήρως τις προσταγές του νέου δανειακού προγράμματος, τότε βρίσκεται αντιμέτωπη ακόμη και με άτακτη έξοδο από ευρωζώνη. Ωστόσο το ταμείο υποστηρίζει πως μια άτακτη έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα είναι εξαιρετικά κοστοβόρα, ειδικά αν δεν συνοδευθεί από στήριξη του επίσημου τομέα.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του ΔΝΤ, υπάρχουν κίνδυνοι εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, καθώς η χώρα έχει ελάχιστα ή καθόλου περιθώρια να απορροφήσει οποιοδήποτε σοκ της αγοράς ή αποκλίσεις από το πρόγραμμα που έχει αποφασιστεί.
Όπως αναφέρει το ταμείο, σε περίπτωση που καθυστερήσει η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ή η Ελλάδα δεν επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί (αν η οικονομία καθυστερήσει να ανταποκριθεί στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ή αν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές είναι υψηλότεροι ή καθυστερήσει η επιστροφή στην ανάπτυξη), τότε έρχεται ακόμη βαθύτερη ύφεση.
Οι πολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ, δημιουργούν επιπρόσθετη αβεβαιότητα για την εφαρμογή της πολιτικής. Τα στελέχη του Ταμείου ζήτησαν πολιτικές διαβεβαιώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην εφαρμογή της πολιτικής του μνημονίου.
Αν επιβεβαιωθούν οι παραπάνω κίνδυνοι, θα χρειαστεί νέο «κούρεμα» από τον επίσημο τομέα και αν αυτό δεν γίνει η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία.
Αν η παραπάνω προϋπόθεση συμβεί, η κατάσταση συνεχιστεί και δεν υπάρχει και χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, τότε μία άτακτη έξοδος από το ευρώ θα ήταν αναπόφευκτη, επισημαίνεται στην έκθεση του Οργανισμού.

Tράπεζες

Eστιάζοντας στο τραπεζικό σύστημα, το ταμείο αναφέρει πως από το νέο πρόγραμμα της Ελλάδας θα διατεθούν έως 50 δισ. ευρώ προκεμένου οι ελληνικές τράπεζες να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας αλλά και της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι ζημιές των ελληνικών τραπεζών από την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων (PSI+) υπολογίζονται στα 22 δισ. ευρώ.
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας και η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα στη σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη γα αλλαγή της στρατηγικής που ακολουθείται.
H φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών έχει αναδειχθεί σε μεγάλο πρόβλημα, αναφέρει μεταξύ άλλων το ταμείο, το οποίο κάνει κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών τα οποία ανήλθαν στο 14,7% επί του συνόλου των δανείων στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2011.
To ταμείο κάνει ειδική αναφορά και στα χαμηλά επίπεδα ρευστότητας των τραπεζών, επισημαίνοντας πως από τα τέλη του 2009 τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας έχουν χάσει σχεδόν το 30% της καταθετικής τους βάσης.
Το ταμείο επισημαίνει πως η απώλεια κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες είναι σταθερή, ενω αποφεύχθηκε μια μαζική φυγή καταθέσεων.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι προσπάθειες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών λαμβάνουν χώρα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Aποκρατικοποιήσεις

Στην έκθεση του ταμείου επισημαίνεται πως αν και η Ελλάδα έχει καταρτίσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων, οι προσπάθειες υλοποίησής του βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, καθώς ολοένα και περισσότερα προβλήματα ανακύπτουν όσον αφορά στη δρομολόγηση των αναγκαίων διαδικασιών, προβλήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο για να αντιμετωπιστούν.
Τα προβλήματα αυτά συνδέονται με μη ακόμη ξεκαθαρισμένους τίτλους ιδιοκτησίας, με τα χρέη των εταιρειών αλλά και θέματα γραφειοκρατικής φύσεως.

Ήπια ανάπτυξη από το α’ 6μηνο του 2013

Κατά το ΔΝΤ, βραχυπρόθεσμα η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση, με μια μετριοπαθή ανάπτυξη να αναμένεται στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013.
Για το 2012, το ταμείο βλέπει ύφεση της τάξης του 4,5-5%.

Tρεις οι στόχοι του νέου ελληνικού προγράμματος

To νέο πρόγραμμα της Ελλάδας θα πρέπει να εστιάσει στις εξής τρεις προτεραιότητες:
– ανάκτηση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης
– ανάκτηση βιωσιμότητας του χρέους
– διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας