Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε λογαριασμούς ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ

Τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε λογαριασμούς ύδρευσης προσφέρει η ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες, προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αλλά και να περιορίσει τις ζημίες από την σημαντική αύξηση των απλήρωτων λογαριασμών.

Η ρύθμιση που προτείνει στους οφειλέτες η ΕΥΔΑΠ αφορά οφειλές άνω των 60 ευρώ και η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20 ευρώ.

Επίσης, όσοι από τους οφειλέτες εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμου.

Επιπλέον, όσοι από τους οφειλέτες είναι δικαιούχοι του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων μέχρι την ημερομηνία της αίτησης της ρύθμισης προσαυξήσεων, τόκων και προστίμου των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, εφόσον ρυθμίσουν αυτές κατά ανώτατο όριο μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Χαρακτηριστικό της δυστοκίας των νοικοκυριών είναι ότι μέχρι τις 20 Ιουλίου οι οφειλές ιδωτών προς την ΕΥΔΑΠ είχαν φθάσει τα 193,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, όταν το αντίστοιχο νούμερο ήταν 134 εκατ. ευρώ.