Είναι η ΕΕ ο χώρος για καινοτόμα κβαντική φυσική;

Αν η ΕΕ θέλει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κόσμο της έρευνας, πρέπει να χρηματοδοτεί καλύτερα τους επιστήμονες της, ισχυρίζεται ο αναγνωρισμένος γάλλος φυσικός Alain Aspect στο Κοινοβούλιο.