Εβδομάδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές φιλοξένησαν βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο διήμερου κοινού διαλόγου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις οικονομικές πολιτικές της: μια διαφωτιστική ανταλλαγή απόψεων.