«Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσφύγων» ανοίγει στην ΤτΕ

«Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσφύγων» ανοίγει στην τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΛ+0,11% με υπουργική απόφαση που υπεγράφη την Πέμπτη από τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Από τον λογαριασμό αυτό (Νο 2341164213 με IBANGR0901000230000002341164213) θα χρηματοδοτούνται προγράμματα, έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων.

Υπεύθυνος για την κίνηση του λογαριασμού ορίζεται ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος ενεργεί, μέσω των εντεταλμένων οργάνων του, κάθε είδους πληρωμές μετά από σχετική εντολή της Επιτροπής διαχείρισης του λογαριασμού.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από ποσά που κατατίθενται σε αυτόν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι πενταμελής Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη από το όργανο κίνησης του λογαριασμού και έχει ως μέλη:

– τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο,
– τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,
– εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,
– τον εκάστοτε πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας,
– τον εκάστοτε πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών καθώς και ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται από τον υπουργό Οικονομικών.