Ειδοποιητήρια-τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες με καθυστερούμενες οφειλές από τις τράπεζες

Ραβασάκια ξεκίνησαν να στέλνουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές, δίνοντάς τους ουσιαστικά μια τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση. Τα ειδοποιητήρια στέλνονται τόσο στους ιδιώτες, όσο και στους επιχειρηματίες, με καθυστερούμενες οφειλές που ξεπερνούν τις 90 μέρες. Αργότερα θα σταλούν ειδοποιητήρια σε όσους έχουν μικρότερες καθυστερήσεις, ακόμα και ενός μήνα.

Πώς θα μετατραπούν τα κόκκινα σε εξυπηρετούμενα

Την συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπει ο τροποποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, και αποτελεί το πρώτο βήμα για την οριστική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.

Από την ανταπόκριση που των δανειοληπτών θα κριθεί αν θα χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι ή μη. Και από αυτό τον χαρακτηρισμό θα εξαρτηθούν στη συνέχεια τα επόμενα στάδια της ρύθμισης του δανείου που έχουν.

Τραπεζικά στελέχη δηλώνουν ότι στόχος τους δεν είναι να απαλλαγούν από κόκκινα δάνεια, αλλά να τα μετατρέψουν και πάλι σε εξυπηρετούμενα, με τις εταιρίες διαχείρισης να έρχονται ως τελευταία επιλογή για όσους επιλέξουν να μην προχωρήσουν στην ρύθμιση. Αυτό διότι οι συγκεκριμένες εταιρίες διαπραγματεύονται την αγορά των κόκκινων δανείων σε εξαιρετικά χαμηλές – και σε ορισμένες περιπτώσεις ασύμφορες – τιμές.

Τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι στόχος αυτής της «βήμα – βήμα» διαδικασίας είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που δίνουν το θεσμικό πλαίσιο και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Χαρακτηρίζουν μάλιστα το νέο πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το οποίο αρχίζει να ισχύει από το νέο έτος, ως «μοχλό πίεσης» προς τους δανειολήπτες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν πίσω από τις οριζόντιες ρυθμίσεις για προστασία οι οποίες ίσχυαν.

Τα 4 βήματα πριν την πώληση των δανείων

Από την 1η Ιανουαρίου απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας για όσους δεν έχουν φροντίσει να μπουν σε ρύθμιση. Τα τέσσερα βήματα για να αποφευχθεί η διαδικασία πλειστηριασμού είναι:

1. Ο οφειλέτης να υποβάλει στην τράπεζα τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του (εισοδήματα, ενοίκια, τόκοι, δαπάνες διαβίωσης κλπ) και την ακίνητη περιουσία του.

2. Αν δεν ανταποκριθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η τράπεζα στέλνει δεύτερη προειδοποιητική επιστολή. Αν και πάλι ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί, χαρακτηρίζεται «μη συνεργάσιμος» και τίθενται σε εφαρμογή οι διαδικασίες διεκδίκησης των οφειλών από την τράπεζα, ακόμη και μέσω πλειστηριασμού.

3. Αν ο δανειολήπτης ανταποκριθεί και αφού εξεταστεί το οικονομικό προφίλ του, η τράπεζα εντός 6 μηνών θα υποβάλει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της οφειλής. Ο δανειολήπτης μέσα 15 μέρες πρέπει να απαντήσει αν αποδέχεται την ρύθμιση ή αν έχει να αντιπροτείνει δικό του σχέδιο.

4. Αν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην τράπεζα και τον δανειολήπτη, τίθενται σε εφαρμογή οι διαδικασίες διεκδίκησης του δανείου από την τράπεζα ακόμη και μέσω πώλησής του, στην περίπτωση που το δάνειο είναι επιχειρηματικό ή στεγαστικό που δεν αφορά στην πρώτη κατοικία. Αν το δάνειο είναι μικρομεσαίας επιχείρησης, στεγαστικό πρώτης κατοικίας ή καταναλωτικό, η πώληση αναμένεται να απελευθερωθεί υπό προϋποθέσεις μετά τις 15 Φεβρουαρίου.

Τι θα ισχύσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά στα μεγάλα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων οι τράπεζες επιλέγουν την λεγόμενη ενεργή διαχείριση, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση και μετά από διαπραγμάτευση, προκειμένου να επιτευχθεί η διάσωση της εκάστοτε εταιρίας.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα ελέγχουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα ζητούν συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο να διασφαλίζει την επιστροφή σε αναπτυξιακή πορεία. Τα «κόκκινα δάνεια» θα μετατρέπονται ουσιαστικά σε μετοχικό κεφάλαιο με στόχο οι τράπεζες να έχουν ρόλο και λόγο στην διοίκηση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Στις περιπτώσεις που δεν τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις τα δάνεια θα περνούν στις εταιρίες διαχείρισης.