ΕΚΤ: Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα

Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, διαβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προειδοποιώντας ωστόσο, για μία σειρά κινδύνων, η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει δυσμενώς την πορεία του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή της έρευνα, η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση της Ευρωζώνης θα συνεχίσει να τροφοδοτείται από την εγχώρια ζήτηση, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό θα παραμείνει σε υποτονικά επίπεδα.

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση διευκολύνεται από τα νομισματικά μέτρα της ΕΚΤ, τα οποία συνεπάγονται ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης, βελτίωση της εταιρικής κερδοφορίας και αύξηση των επενδύσεων.
Θετικός αντίκτυπος υπάρχει και στην αγορά εργασίας, καθώς σε συνδυασμό με τη μειωμένη τιμή του πετρελαίου και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τα νομισματικά μέτρα συμβάλλουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Ωστόσο, η ΕΚΤ σπεύδει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η ανάκαμψη κινδυνεύει από μία σειρά ανισορροπιών, όπως η ελλιπής πρόοδος στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η υποτονική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι θα διατηρηθεί σε μηδενικά επίπεδα, λόγω των εξασθενημένων ενεργειακών τιμών. «Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει το β’ εξάμηνο του 2016 και κυρίως, το 2017 και το 2018» προβλέπει καταλήγοντας.