ΕΛΣΤΑΤ:Μείωση 22% ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου

 

Μείωση ύψους 22,2% εμφάνισε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε ανερχόμενο σε 889 εκατ. ευρώ (1.125,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.143,3 εκατ. ευρώ (1.533,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.421,9 εκατ. ευρώ (3.097,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.652,2 εκατ. ευρώ (3.584,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.532,9 εκατ. ευρώ (1.972,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.508,9 εκατ. ευρώ (2.051,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 27.714,8 εκατ. ευρώ (35.471,7 εκατ. δολάρια) έναντι 29.789,9 εκατ. ευρώ (41.534,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 15.653,7 εκατ. ευρώ (20.146,9 εκατ. δολάρια) έναντι 14.677,0 εκατ. ευρώ (20.588,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,7%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012 ανήλθε σε 12.061,1 εκατ. ευρώ (15.324,8 εκατ. δολάρια) έναντι 15.112,9 εκατ. ευρώ (20.946,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 20,2%.

Πληροφορίες για τα πετρελαιοειδή δεν περιλαμβάνονται λόγω αναθεώρησης της αντίστοιχης χρονολογικής σειράς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς αποσκοπεί στην ενσωμάτωση αναθεωρημένων πρωτογενών στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν πρόσφατα από τις Τελωνειακές Αρχές.

Πηγή:www.capital.gr