ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το µήνα Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 14.452 αυτοκίνητα (καινούργια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 11.611 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 24,5%. Αύξηση 47,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή µεταχειρισµένων εξωτερικού) τoν Απρίλιο του έτους 2015 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2014 (Πίνακας 1 – Γράφηµα 1). Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2016 ανέρχονται σε 10.326 έναντι 8.260 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 25,0%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 3.770 έναντι 3.567 τον αντίστοιχο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Αύξηση 25,2% είχε παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2015 ανέρχονται σε 3.508 έναντι 3.347 που κυκλοφόρησαν τον ίδιο μήνα το 2015, δηλαδή σημείωσαν αύξηση 4,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 42.806 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 40.671 την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2%. Αύξηση 28,5% είχε παρουσιαστεί το ίδιο τετράμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 ανέρχονται σε 26.858 έναντι 27.507 την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας μείωση 2,4%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών το πρώτο τετράμηνο του 2016 ανήλθε σε 10.282, έναντι 9.688 την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1%. Κατά 13,6% είχαν αυξηθεί τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2015 σε σχέση με το 2014. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες το πρώτο τετράμηνο του 2016 ανήλθαν σε 9.527, έναντι 9.102 που κυκλοφόρησαν την ίδια περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.