ΕΛΣΤΑΤ: Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων στα οποία θα έχουμε πρόσβαση αφορούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις

Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων στα οποία θα έχει πρόσβαση η ΕΛΣΤΑΤ αφορούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις και όχι σε φυσικά πρόσωπα, διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.

Όπως επισημαίνει, τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων στα οποία θα έχει πρόσβαση η ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τη διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο Πολυνομοσχέδιο (Ν 4346/2015), αφορούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις – και όχι σε φυσικά πρόσωπα – και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και για την ενημέρωση του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων που διατηρεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, προσθέτει ότι «η διαβίβαση στην ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων ταυτότητας των επιχειρήσεων, όπως ο ΑΦΜ, είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της συμπλήρωσής τους, µε επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα σε άλλες διοικητικές πηγές ή προέρχονται από στατιστικές έρευνες».

«Η ΕΛΣΤΑΤ, πέραν των αυστηρών διατάξεων για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου που προβλέπονται στο στατιστικό νόμο (Ν. 3832/2010), έχει αναπτύξει τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές και έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για την ασφαλή υποδοχή των στοιχείων όσο και για την ασφαλή επεξεργασία τους εντός των εγκαταστάσεών της» καταλήγει.