Εμπορικά μυστικά: προστατεύοντας εταιρίες από την καταστροφή

Η βελγική Nanocyl τονίζει την επείγουσα ανάγκη για προστασία εταιριών από παράνομη αποκάλυψη των εμπορικών τους μυστικών. Το EPTV ερευνά την απάντηση της ΕΕ.