Ενδιαφέρον από τον Σκλαβενίτη να συμμετάσχει στο εγχείρημα διάσωσης της «Μαρινόπουλος»

Μια αχτίδα φωτός στο «τούνελ» που έχει εισέλθει η αλυσίδα σουπερμάρκετ «Μαρινόπουλος» προσφέρει ο όμιλος Σκλαβενίτη.

Ο τελευταίος με επιστολή του εκφράζει επίσημα και δημόσια το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει στο εγχείρημα διάσωσης της «Μαρινόπουλος», με βάση το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εν λόγω επιστολή απεστάλη χθες στην «Μαρινόπουλος» και θα παρουσιαστεί σήμερα από τους δικηγόρους της εταιρείας, κατά τη συζήτηση στο Πρωτοδικείο, της αίτησης για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και για προστασία από τους πιστωτές.

Ο όμιλος Σκλαβενίτη είναι ξεκάθαρος αναφορικά με τις προϋποθέσεις που επιθυμεί να τηρηθούν, προκειμένου να συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης της «Μαρινόπουλος, με βάση πάντα το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση αποδεκτής συμφωνίας με τους υφιστάμενους μετόχους και τις τράπεζες. Επί της ουσίας ο όμιλος Σκλαβενίτη ζητάει ένα πλαίσιο συμφωνίας με τις τράπεζες, που θα περιλαμβάνει αναδιάρθρωση δανείων και περαιτέρω χρηματοδότηση του «Μαρινόπουλου». Οι πληροφορίες του Sofokleousin.gr αναφέρουν ότι οι τράπεζες επιδεικνύουν συναινετική διάθεση και μάλιστα υπόσχονται ότι θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο, προσφέροντας χαμηλότοκη χρηματοδότηση.

Επιπρόσθετα ο όμιλος Σκλαβενίτη θέτει ως προϋπόθεση στη διενέργεια οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence), θέλοντας να αποσαφηνίσει μ’ αυτόν τον τρόπο, αν τα χρέη που εμφανίζονται είναι τα πραγματικά και δεν υπάρχουν και άλλα καλά «κρυμμένα».

Παράλληλα ζητάει εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τυχόν εξ αυτών απορρέουσες ρυθμίσεις, την διατήρηση των υφιστάμενων λειτουργιών και του δικτύου καταστημάτων της Μαρινόπουλος, ενώ επισημαίνει στην επιστολή ότι η συμμετοχή του ομίλου Σκλαβενίτη, θα εξαρτηθεί και από λοιπές συνθήκες που είτε θα διαπιστωθούν, είτε θα διαμορφωθούν κατά τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Η παρέμβαση Σκλαβενίτη είναι ασφαλώς για μια εξέλιξη που ασφαλώς μπορεί να χαρακτηριστεί θετική, για ένα θέμα που έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Ενδεχόμενη μη διάσωση της «Μαρινόπουλος» θα συμπαρασύρει στον οικονομικό όλεθρο εκατοντάδες επιχειρήσεις, θα προκαλέσει «τσουνάμι» αρνητικών εξελίξεων στην αγορά και θα πλήξει βάναυσα την ήδη βεβαρημένη πραγματική οικονομία.

Το Πρωτοδικείο όπου συζητούνται σήμερα οι αιτήσεις 4 εταιρειών του ομίλου Μαρινόπουλου, αναμένεται ότι θα τις κάνει αποδεκτές και θα εκδώσει προσωρινή διαταγή προστασίας τους από τους πιστωτές, ώσπου να συζητηθούν οι κύριες αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 99 – τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Πρόκειται επί της ουσίας για παράταση ζωής της «Μαρινόπουλος», που θα δώσει μάχη και με τον χρόνο, προκειμένου να κερδίσει-αν αυτό καταστεί εφικτό-την τελική μάχη.

Παράλληλα, προς το Πανελλαδικό Επαγγελματικό Σωματείο, «Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις “Καρφούρ” – “Μαρινόπουλος” – “Dia”», δεσμεύτηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρίας “Μαρινόπουλος ΑΕ”, μετά από σχετικό αίτημα των εργαζομένων της, ότι κατά την αυριανή εκδίκαση για το αίτημα υπαγωγής της σε διαδικασία εξυγίανσης (βάσει τους υπ? αριθ. 4072/2012 και 4013/2011 νόμους) θα προβεί στα ακόλουθα αιτήματα και δηλώσεις προς το Δικαστήριο:

α) Να εξαιρεθούν ρητά όλες οι απορρέουσες απαιτήσεις που προκύπτουν από σχέσεις εργασίας, τόσο των νυν εργαζομένων όσο και των απολυμένων ή με άλλο τρόπο αποχωρησάντων μέχρι σήμερα, αλλά και όσων τυχόν θα αποχωρήσουν από τώρα και στο εξής.

Πιο συγκεκριμένα: όλες οι παραπάνω, ενδεικτικώς απαριθμούμενες γεγενημένες εργατικές απαιτήσεις, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σύμφωνα με τις επιμέρους ιδιωτικές συμφωνίες ή και ρυθμίσεις σταδιακής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και προκειμένου περί αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις περί σταδιακής καταβολής αποζημίωσης.

β) Οι εταιρίες της “Μαρινόπουλος ΑΕ” θα συνεχίσουν την καταβολή των πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

γ) Οι εταιρίες της “Μαρινόπουλος ΑΕ” δεσμεύονται ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρηθούν άπασες οι θέσεις εργασίας.

δ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν ως εύλογο και δίκαιο το δικαίωμα των εργαζομένων είτε ατομικά είτε συλλογικά, όπως εκπροσωπούνται από το σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις: “Καρφούρ” – “Μαρινόπουλος” – “Dia”», να ασκήσουν αίτηση ανάκλησης της χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής, εξαιτίας αυτών των παραβάσεων, στην δε αίτηση των εργαζομένων προς ανάκληση της προσωρινής διαταγής, οι δηλούσες εταιρείες δεσμεύονται ότι δεν θα αντιλέξουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.