Εντυπωσιακή ανάκαμψη εν μέσω κρίσης και capital controls παρουσιάζει η ΜΕΒΓΑΛ

Εντυπωσιακή ανάκαμψη εν μέσω κρίσης και capital controls παρουσιάζει η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, καταγράφοντας στο επτάμηνο της χρήσης 2015 άνοδο των EBITDA κατά 111% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ πέρυσι

Όπως τονίζει η εταιρεία, τα οικονομικά μεγέθη της αποτυπώνουν βελτίωση σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, «καθώς αποδίδει καθολικά το εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης που υλοποιεί η επιχείρηση, δικαιώνοντας τις προσπάθειες της διοίκησης της εταιρείας, των στελεχών και όλων των εργαζόμενων της».

Επιγραμματικά η ΜΕΒΓΑΛ στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ενίσχυσε τις εξαγωγές της, σχεδίασε και παρουσίασε νέα προϊόντα στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό και πέτυχε οριακή κερδοφορία προ φόρων.

Σημειώνεται ότι πάνω από το 30% του κύκλου εργασιών καλύπτεται από εξαγωγές, οι οποίες διευρύνονται συνεχώς. Οι πωλήσεις εξωτερικού δεν επηρεάστηκαν από τα capital controls και η εταιρεία έχει πετύχει τους στόχους της για τον τζίρο από τις εξαγωγές.

Η ΜΕΒΓΑΛ επισημαίνει σε ανακοίνωση ότι θα συνεχίσει σε όλα τα επίπεδα τη λειτουργική και διαχειριστική αναδιάρθρωσή της με κύρια στόχευση στις εξαγωγές, στην ανάπτυξη κερδοφόρων προϊόντων, στη συνολική κερδοφορία της εταιρείας και στην αύξηση της ρευστότητας.