Εντός του β’ δεκαπενθήμερου του Φεβρουαρίου η έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Εντός του β’ δεκαπενθήμερου του Φεβρουαρίου αναμένεται η έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2015, σύμφωνα με πηγές της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο παραπάνω στόχος, απαιτείται η διευθέτηση τριών εκκρεμοτήτων:

Την προστασία φοιτητών, ανέργων και άλλων πολιτών με πολύ χαμηλά εισοδήματα από τα τεκμήρια διαβίωσης. Το μέτρο αυτό ίσχυε πέρυσι, αλλά η ανανέωσή του και για φέτος απαιτεί νομοθετική διάταξη.

Τον καθορισμό των διαδικασιών βάσει των οποίων θα δηλώνεται στις κατά τόπους ΔΟΥ (στο Μητρώο) το σύμφωνο συμβίωσης.

Τον επαναπροσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος εξόφλησης του φόρου εισοδήματος. Και φέτος θα γίνει σε τρεις δόσεις αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες λόγω αλλαγής του χρόνου υποβολής των δηλώσεων.

Στελέχη της γενικής γραμματείας τονίζουν πάντως, ότι το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι έτοιμο να λειτουργήσει, σε επίπεδο υποδομής, για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.