Εντός του Ιουνίου στη Βουλή η ρύθμιση για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο

Εντός του Ιουνίου το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τη ρύθμιση για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας του Δημοσίου Τομέα, που έχει ως βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη των κενών σε καίριους τομείς των δημοσίων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος στόχος είναι η κάλυψη των τρεχουσών αναγκών και θέσεων. Ειδικότερα τώρα η κινητικότητα μεταξύ φορέων αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων και θα έχει πλήρως εθελοντικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα θα έχει την μορφή απόσπασης του υπαλλήλου με προσωρινό χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών.

Μάλιστα η σχετική κυβερνητική ρύθμιση προβλέπει την παροχή κινήτρων (μισθός-βαθμολογική εξέλιξη), σε όσους επιλέξουν παραμεθόριες περιοχές και νησιά. Μετά το διορισμό ή τη μετάταξη στη νέα θέση θα υπάρχει υποχρέωση παραμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τρία χρόνια). Σε ότι αφορά στην κινητικότητα μεταξύ ομοειδών φορέων (δήμοι, νοσοκομεία κλπ) θα προβλέπεται απλουστευμένη και ενιαία διαδικασία που θα ενεργοποιούνται από τους εποπτεύονται φορείς (υπουργείο Υγείας, Εσωτερικών κλπ).

Το πρόγραμμα κινητικότητας δεν θα σταματά, θα είναι συνεχές, ωστόσο για λόγους πρακτικούς θα εφαρμόζεται σε τρεις κύκλους κάθε χρόνο (για παράδειγμα Φεβρουάριο, Ιούνιο, Οκτώβριο) ανάλογα με τα αιτήματα φορέων και εργαζομένων για κάλυψη κενών και μετακίνηση αντίστοιχα.